Kierunek Sport jest doskonały dla pasjonatów organizacji imprez sportowych i kulturalnych, lubiących kierować zespołem ludzi i osób aktywnych. Studenci posiądą wiedzę z zakresu grup społecznych i funkcjonowania jednostki, organizacji i zarządzania instytucjami działającymi w sporcie powszechnym, a także tymi działającymi w sporcie kwalifikowanym. Poznają biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka, fizjologię wysiłku fizycznego. Dodatkowe zagadnienia dotyczą ekonomicznych uwarunkowań rozwoju sportu, marketingu sportowego w instytucjach sportowych.

W trakcie studiów:
Przedmioty programowe realizowane na kierunku Sport to m.in.
- społeczne podstawy sportu,
- biologiczne podstawy sportu,
- produkt sportowy,
- zarządzanie,
- prawo,
- marketing.
 
 
Po studiach:
Uzyskana na kierunku Sport wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu nauczania wychowania fizycznego, szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi. Mogą oni podjąć pracę zawodową w szkołach podstawowych, gimnazjach, klubach sportowych, organizacjach społecznych kultury fizycznej i zrzeszeniach sportowych, instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych  za sport.