Uczelnie w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37; 40-074 Katowice;
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a; 40-065 Katowice;
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice;
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15; 40-055 Katowice;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50; 40-287 Katowice;
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12; 40-007 Katowice;
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny
pl. Sejmu Śląskiego 1; 40-032 Katowice;
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ul. Rolna 43; 40-555 Katowice;
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice;