Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej.


W trakcie studiów:

Wśród przedmiotów na kierunku Dietetyka interesujące są: doustna suplementacja pokarmowa, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie osób w podeszłym wieku, żywienie w różnych zespołach metabolicznych, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, toksykologia i bezpieczeństwo żywności oraz konserwanty i barwniki w żywności.
 
Po studiach:
Studia na kierunku Dietetyka przygotowują absolwenta do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego - jadłodajniach, restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych i przyinternatowych itp, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), placówkach sportowych, turystycznych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji), w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, własnych gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności, własnych zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych, organizacjach konsumenckich.