logo pswW dniach 27-28 czerwca Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: Dokonania, Stan obecny, perspektywy”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Podstawowym celem konferencji będzie przedstawienie roli jaką pełnie Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we współczesnym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również zapoznać się z licznymi zasługami i dotychczasowymi efektami funkcjonowania PWSZ oraz ich planów  na dalszy rozwój.

Konferencja będzie doskonałą okazja do wymiany doświadczeń oraz publicznego zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań i analiz, które prowadzone były w różnych ośrodkach naukowych na terenie całego kraju.
banner pwsz
Warto zaznaczyć, iż PWSZ obchodzą w tym roku swoje 15-lecie.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KrePSZ).

Patronatem Honorowym Konferencję objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.