phoca_thumb_s_pg-logoOd Nipkowa do Spielberga, od Spielberga do Freuda, czyli o związkach telewizji, kina i psychoanalizy – tak brzmi tytuł wykładu, który otwiera tegoroczny cykl Politechnika Otwarta. Zapraszamy we wtorek, 12 października, o godz. 18.00 do sali 300 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Wstęp wolny.

Wykład wygłosi dr Łukasz Androsiuk z Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

– Jest rzeczą szczególnie inspirującą, iż wśród tych wynalazków, którym najpełniej udało się zmienić naszą codzienną obyczajowość znajdują się nie tylko takie, które zrealizowały nasze najskrytsze marzenia, ale i takie, które nasze najskrytsze marzenia uchwyciły w ruchu – mówi autor wykładu. – Fakt ten winien wyjaśnienia zatem główne powody z uwagi, na które w ostatnim stuleciu to właśnie kino, telewizja, w świetle analizy symbolicznej, stały się dla badaczy rzeczywistości społecznej najczęstszym przedmiotem studiów, dociekań, analiz. Jest bowiem rzeczą niemniej inspirującą, iż to właśnie sztuka ruchomego obrazu, zdolna odzwierciedlać – jak wyraziłby się psychoanalityk – nasze społeczne doświadczenia w wymiarze fantazmatycznym, stała się istotnym katalizatorem procesów kulturowych, nadając w konsekwencji procesom owym wymiar audio-wizualny.

Zdaniem dra Androsiuka teoretyzowanie na temat dzieła filmowego w jego wymiarze symbolicznym nie ogranicza się do pytania o to, co widoczne i słyszalne bezpośrednio lecz o to co sprawia, iż owe widoczne/słyszalne staje się dla odbiorcy zrozumiałe. Wszak znawcy tematu sugerują, że semiotyka wyprzedza optykę... Intrygujące? Zapraszamy na wieczór z Politechniką Otwartą!